Kakovost

Zagotavljanje kakovosti


Za zagotavljanje kakovosti smo vzpostavili naslednje postopke in nadzorne ukrepe
1. Imamo postopke za identifikacijo in sledenje partije vseh surovin, embalaže in končnih izdelkov.
2. Imamo postopke za identifikacijo, ločevanje in odstranjevanje vseh nepotrjevalnih materialov za pakiranje surovin in končnih izdelkov.
3. Imamo programe o skladiščenju in dostavi izdelkov ter pošiljanju.
4. Imamo postopke za zagotavljanje, da so procesne faze nadzorovane in skladne z zahtevami izdelka.
5. Imamo program za ozaveščanje o kakovosti.
6. Imamo program za zatiranje škodljivcev.
7. Imamo sanitarni program, postopek čiščenja in prakso.
8. Postopek odpoklica izdelka je vzpostavljen.